Bản quyền thuộc Trường Tiểu học Tân Hưng
Địa chỉ: đường Trần Văn Voi, khóm 2, phường 4, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3861345 - Email: c1tanhung.tpsadec.dongthap@moet.edu.vn